Služby Nehrazené ZP


Popis Cena
Komplexní vyšetření nového pacienta který není pojištěn 600,- Kč
Cílené vyšetření pacienta který není pojištěn 400,- Kč
Vyšetření pro vydání a prodloužení zbrojního průkazu 500,- Kč
Vyšetření pro vydání řidičského průkazu + výkon určitých povolání (svářeč, řidič z povolání a podob.) 400,- Kč
Ověření zdravotní způsobilost způsobilosti držitel řidičského oprávnění po dosažení 65 roku věku 300,- Kč
Vstupní a výstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele 500,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300,- Kč
Zprávy pro pojišťovny vyšetření na žádost pacienta a podobně 300,- Kč
Vyšetření plus aplikaci vakcíny očkování které nehradí zdravotní pojišťovny 200,- Kč
Stolice na Ok do 50 let věku 100,- Kč
Další potvrzení (školy, tábory, domovy důchodců) 150,- Kč
Kopie 1 strana 5,- Kč