Služby hrazené ZP


Ordinace má smlouvy s VZP-111,OZP-207, ZPMV-211, VOZP-201 , ČPZP-205. Poskytujeme veškerou léčebnou a preventivní péči, která ordinaci praktického lékaře náleží. Pracovně lékařským službám (závodní preventivní péče) se nevěnujeme. Odběry krve a dalšího biologického materiálu provádíme dle dohody v ranních hodinách. Ordinace je vybavena přístrojem na vyšetření CRP , i TOKS imunochemický test okultního krvácení do stolice -vysoce senzitivní na záchyt karcinomu tlustého střeva.